ایجاد کلوپ مشتریان : با راه اندازی کلوپ مشتریان گروه ورزشی مهستان برای علاقمندان به این نوع ورزش ها اقدام به عرضه خدمات وتحصیلات خاص به کلوپ مشتریان خود می کند که اعضای این کلوپ درباره زمانی کوتاه وبا خریدها می توانند یک اطمینان خاطر را جهت کسب خدمات ویژه را داشته باشند.

مزایای عضویت در کلوپ مشتریان مهستان اسپرت :

با عضویت در کلوپ مشتریان مهستان اسپرت یک کارت عضویت دریافت مینمایید که این کارت دارای امتیاز و تخفیف خرید در خرید اول و دفعات بعدی

میباشد بدین ترتیب که در هر خرید به نسبت میزان خرید شما امتیاز شما افزایش می یابد و در خریدهای بعدی مشتریان کلوپ میتوانند با ارائه کارت عضویت خود از مزایا و تخفیفات کارت خود جهت خرید محصولات استفاده نمایند.

 

fi-logo-footer

No.2202,Iran zamin St,Shahrak Qarb

Tehran - Iran

02188561667             02188561681