اپراتور برای آکاردئون درب اتوماسیون (حداکثر 2 برگ) است که با یک طراحی تمیز است که آن را برای هر نوع از محیط زیست مناسب را.

ADAM هر دو در نسخه های 230VAC و 24VDC در دسترس است.

نسخه 24VDC تضمین حداکثر ایمنی و قابلیت اطمینان هم به لطف باتری.

تمام نسخه های با چرخ دنده با کیفیت بالا که اطمینان از عملکرد بالا و دوام است.

جزوات محصولات

ADAM - ADAM24

کنترل پنل ها

BRAINY24