Motorgear کشویی برای استفاده های صنعتی تا 3500kg.

موجود در 230VAC (BISON35OTI) و در 400Vac (BISON35OTIL).

مکانیک فلز جامد و روغن کاری اطمینان از حداکثر کارایی و راندمان بسیار عالی حتی در دماهای پایین.

حداکثر ایمنی و دقت در طول مراحل عامل از لطف دروازه به دستگاه اینورتر مجهز شده است.

در دسترس است با سلولهای نوری FTC.S یکپارچه شده است.

جزوات محصولات

BISON35 OTI

کنترل پنل ها

CP.BISON OTI L
CP.BISON OTI