چرخش motorgear دروازه اتوماسیون است که با اندازه کاهش می یابد و طراحی مورد مطالعه به منظور اطمینان از حداکثر ادغام با محیط های مختلف معماری است.
آسان و سریع به نصب، باب در دسترس هر دو در 230VAC (BOB30M / 30ME) و 24VDC (BOB3024E) نسخه است. نسخه 24VDC تضمین حداکثر ایمنی، و به لطف بسته باتری، می تواند حتی در صورت قطع برق به کار گیرند.
هر دو نسخه در دسترس هستند کیت کامل با تمام لوازم جانبی.

2 BOB2124E 24Vdc operator with encoder
1 HEADY24 24 Vdc control unit for 1 or 2 actuators for swing gates, with built-in radio receiver.
1 PUPILLA Pair of photocells.
1 LAMPI24.LED 24 Vdc LED flashing light with built-in aerial.
1 TOKEY Metal key selector.
1 TO.GO2WV 433.92 MHz transmitter with two channels

جزوات محصولات

BOB30M - BOB30ME - BOB3024E

کنترل پنل ها

BRAINY
HEADY
BRAINY24
HEADY24