قابل اعتماد و آرام motorgear 230VAC کشویی اتوماسیون برای استفاده تجاری تا 1500kg.

حداکثر ایمنی و دقت در طول مراحل عامل از لطف دروازه به دستگاه رمزگذار مجهز شده است.

به منظور اطمینان از بهترین اجراهای حتی در محیط های سرد، اپراتور می تواند با سوئیچ های محدود مغناطیسی (نسخه BULL15M.S) مجهز شده است.

1 BULL15M 24 Vdc motor with control unit equipped with receiver and incorporated ESA system
1 PUPILLA Pair of photocells.
1 LAMPI24.LED 24 Vdc LED flashing light with built-in aerial.
1 TOKEY Metal key selector.
1 TO.GO2WV 433.92 MHz transmitter with two channels

جزوات محصولات

BULL15M

کنترل پنل ها

CP.BULL-RI