صنعتی اپراتور حیاط با سیلندر های موجود در هر دو 230VAC (BULL20M) و 400Vac (BULL20T).

محکم و قابل اعتماد، BULL است که توسط یک enterely دستگاه انتشار از فلز است.

نسخه 230VAC با دستگاه رمز گذار است که تضمین حداکثر ایمنی و دقت در مراحل عامل از دروازه مجهز شده است.

به منظور اطمینان از بهترین اجراهای حتی در محیط های سرد، اپراتور می تواند با سوئیچ های محدود مغناطیسی مجهز (BULL20T.S / BULL20M.S).

جزوات محصولات

BULL20M - BULL20T

کنترل پنل ها

THINK - THINK.P - THINK.I
START - START.I
CP.BULL-RI