مانع جاده برای معابر تا 5M با نور چشمک زن یکپارچه و امکان نصب ساخته شده در سلولهای نوری FTC.S.

ایده آل برای تمام محیط، EVA می تواند نصب شود که در آن مورد نیاز است کنترل و مدیریت از معابر از وسایل نقلیه.

EVA، به لطف کنترل پنل نصب شده در قسمت فوقانی، ساده و سریع به برنامه است و ممکن است به آن عمل نیز از طریق بسته باتری.

جزوات محصولات

EVA.5

کنترل پنل ها

CP.EVA