مانع جاده برای معابر تا 8M با نور چشمک زن یکپارچه و امکان نصب ساخته شده در سلولهای نوری FTC.S.

عملکرد عالی از مانع EVA.8 جدید با رمزگذار مطلق، که باعث می شود کنترل پیشرفته جنبش رونق ممکن است بدون از دست دادن اشاره به موقعیت که در دوران رونق تضمین، و با دستگاه سیستم STC که دقیقا محاسبه گشتاور.

EVA، به لطف کنترل پنل نصب شده در قسمت فوقانی، ساده و سریع به برنامه است و ممکن است به آن عمل نیز از طریق بسته باتری.

جزوات محصولات

EVA.8

کنترل پنل ها

CP.EVA