جیم motorgear طراحی درهای چند تکه اتوماسیون تا 11 متر مربع، همچنین با ساخته شده در سیستم صرفه جویی در انرژی (SYSTEM ESA) در دسترس است.

مجهز به نور LED حسن نیت ارائه میدهد، جیم راه حل مناسبی برای درب اتوماسیون مقطعی با تسمه یا درایو های زنجیره ای ریل است.

نسخه 24VDC اطمینان از حداکثر ایمنی و امکان به کار موتور حتی در صورت قطع برق به لطف به بسته باتری.

همچنین، ساخته شده است در رمزگذار در طول مراحل بهره برداری از درب تضمین بهترین دقت.

1 TO.GO2WV فرستنده گنجانده شده است.

در دسترس نیز نسخه سرعت JM3.ESA توربو

جزوات محصولات

JIM

کنترل پنل ها

CP.J3M
CP.J4ESA