کیت کامل از درهای کشویی اتوماسیون با ساخته شده در سیستم صرفه جویی در انرژی اختراع (سیستم ESA).

موتور 24VDC برای اطمینان از حداکثر ایمنی و به کار گیرند حتی در صورت قطع برق از طریق بسته باتری.

تشکر آسان و سریع به نصب نیز مجهز کنترل پنل کج.

1 PONY324 24Vdc operator with control panel with built-in receiver and ESA.SYSTEM
PUPILLA Pair of photocells.
1 TO.GO2WV 433.92 MHz transmitter with two channels

جزوات محصولات

KPONY

کنترل پنل ها

CP.PONY
HEADY24