این motorgear با بازوی مفصلی مناسب برای مسکونی در بازکن لولایی با ستون های بزرگ است.
طراحی با خطوط جمع و جور و مواد با کیفیت بالا برای اطمینان از ستبری maximun و استحکام، از MBE در نسخه 24VDC در دسترس است.
این تضمین حداکثر ایمنی، و به لطف بسته باتری، می تواند حتی در صورت قطع برق به کار گیرند.
در دسترس نیز در کیت کامل با تمام لوازم جانبی.

2 MBE24
24Vdc operator with built-in control panel and receiver
1
24Vdc operator
1 BA Articulated arms
1 PUPILLA Pair of photocells.
1 LAMPI24.LED 24 Vdc LED flashing light with built-in aerial.
1 TOKEY Metal key selector.
1 TO.GO2WV 433.92 MHz transmitter with two channels

جزوات محصولات

MB24 - MBE24

کنترل پنل ها

BRAINY24
CP.MBY24