آنتن نسل  جدیدAWO می تواند در هر سیستم خودکار نصب شود.

 

 
 
 

 طراحی شده برای مدیریت نصب و راه اندازی  با  کد کنترل از راه دور ثابت و ادامه  راه TO.GO2WK قدیمی و TO.GO4WK .

 

 
 
 
ONE.4WB جدید 4 کانال 433.92 مگاهرتز گیرنده ONE.4 جهانی

 

 
 
 
مانع EVA.8 جدید است که در اینجا! تا 8 متر

 

 
 
 
TO.GO ARC جدید TO.GO ARC

mini-logo