کنترل صفحه نمایش لمسی جدید به طور کامل در توابع به روز شد.

ADVANTOUCH ساده و شهودی است برای استفاده، با این گزینه از مدیریت و ایجاد لیست از فرستنده به طور مستقیم بر روی دستگاه، بدون استفاده از کامپیوتر، به لطف حافظه داخلی.

برای به روز رسانی نرم افزار کنترل واحد و یا کنترل خود را، به طور مستقیم به سادگی و به سرعت.

جزوات محصولات

ADVANTOUCH

کنترل پنل ها