ES.MINI 2 کانال گیرنده رادیویی کوچک، مناسب برای کنترل دو چراغ، با مصرف حداکثر است. 1250VA هر، و یا یک موتور تا 500VA. این سیستم می تواند توسط فرستنده BENINCA فعال، برای ارائه یک مدیریت آسان، کارآمد و آرامش از خانه خود را.

این گیرنده است منبع تغذیه اصلی داخلی در 115 / 230VAC طراحی شده است.

ES.MINI سازگار با تمام BENINCA 433،92MHz فرستنده نورد کد و صفحه کلید است.

جزوات محصولات

ES.MINI

کنترل پنل ها