فرستنده دیوار برای کنترل کرکره، اتوماسیون پارکینگ و یا درب و یا سیستم های روشنایی است که با خطوط و طراحی ارگونومیک.

اپل در دسترس با 2 یا 4 کانال با طیف وسیعی از 100 متر در این زمینه باز است.

سازگار با برنامه نویس ADVANTOUCH جدید است.

جزوات محصولات

APPLE.2 - APPLE.4

کنترل پنل ها