مانع جاده طراحی شده برای کنترل معابر تا 6،5m طولانی، ایده آل که در آن مورد نیاز است کنترل و مدیریت از معابر از وسایل نقلیه.

VE.650 آماده برای عملیات در صورت falure قدرت را از طریق بسته باتری است.

علاوه بر این، به لطف سیستم پنهان نوآورانه، شما می توانید FTC.S حصول اطمینان از حداکثر امنیت و یکپارچه سازی کامل نصب کنید.

جزوات محصولات

VE.650

کنترل پنل ها

DA.24V