24 ولت دستگاه (VE.SOR) برای محافظت از پارکینگ خصوصی ساده و سریع برای نصب، همچنین موجود در نسخه کتابچه راهنمای کاربر (VE.SOM).

آسان و سریع به نصب، آن را مناسب برای هر نوع از محیط شهری است.

سیستم ESA: همچنین مجهز به دستگاه صرفه جویی در انرژی در دسترس است.

جزوات محصولات

VE.SOM - VE.SOR

کنترل پنل ها

DA.S04