motorgear 230VAC برای مسکونی درب های گاراژ اتوماسیون با نور حسن نیت ارائه میدهد یکپارچه، با یا بدون کنترل پنل مجهز.

ZED طراحی شده است برای اطمینان از حداکثر کارایی و قابلیت اطمینان.

نسخه L به ویژه برای درب بزرگ، مناسب است.

حضور رمزگذار در مدل با کنترل پنل پردازنده (ZED.LRIE) تضمین می کند حداکثر دقت در مراحل عملیاتی موتور.

جزوات محصولات

ZED - ZED24

کنترل پنل ها

LOGICA
CP.ZED230-E